VÅR KOMPETANSE

Med bred erfaring innen vaktmestertjenester, rådgivning og konsulentoppdrag tilbyr God Service tjenester med solid kompetanse i ryggen.

VAKTMESTER

Er utdannet snekker og er en meget dyktig handyman. Har i 30 år holdt på med oppussing, muring og snekring på fritiden. Har nå valgt å starte for meg selv, da jeg får mange forespørsler.

 

TA VARE PÅ VERDIENE

La oss ivareta de oppgaver som er nødvendige for å drifte bygningsmassen. Vi tilbyr dyktige medarbeidere som kan ivareta alle sider av vedlikeholdet på bygg og anlegg.

TILKALLINGSTJENESTE

Tilkallingstjenesten er basert på årsavtale ved behov for rask hjelp.  Bedre kan det ikke bli!

VEDLIKEHOLD ER VIKTIG

Investeringer i bygg og eiendom har vist seg å være lønnsomt både på kort og lang sikt.

Nye og eldre næringsbygg er avhengig av oppfølging for å oppnå et livsløp som gir god avkastning for investeringer og gode opplevelser for brukerne.

Ved å planlegge enklere vedlikeholdsarbeid tidlig, vil mange unngå kostbare utbedringer senere.

SUNN ØKONOMI

Tenk langsiktig – og se muligheter for å holde ditt hus, hytte, bygg og lokaler i god stand. Det vil være en fornuftig investering med god avkastning i trivsel og en sunn økonomi.

RÅDGIVNING / KONSULENTOPPDRAG

Vi har knyttet til oss kompetanse med dyktige håndverkere innen alle fagområder

Etter en gjennomgang av ditt behov som kunde, legger vi opp en plan sammen for å kartlegge omfang og hva som skal utføres når og hvor.

Vi er opptatt av yrkesstolthet, så du som kunde skal oppleve oss som en seriøs oppdragsgiver. Kun det beste er godt nok.

ÅRSAVTALE

Tegn en årsavtale med oss der vi har en ukentlig/månedlig/halvårlig gjennomgang av bolig, hytte, næringseiendom og lokaler.